Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Alınan Soruşturma İzni3.6.2024

 

 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ilişkin yürütülecek cezai kovuşturma Anayasanın 129. Maddesi ile yetkili makamların iznine bağlanmıştır.

 

483 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi ve bu iznin kullanılmasıyla ilgili önemli düzenlemeler içermektedir. Bu kanun, kamu görevlilerinin yargılanması sürecindeki adımları ve prosedürleri düzenler ve kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili özel bir düzenleme getirir.

 

Anayasanın ve 4483 sayılı kanunun getiriliş amacı kamu görevi yerine getirilirken memurlar ve diğer kamu görevlilerinin asılsız suçlamalarla karşı karşıya kalmasını engellemek ve kamu görevini yerine getirme motivasyonundan uzaklaşmasını engellemektir. Bu düzenlemeler, kamu görevlilerinin hukuki ve mesleki sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik ederken, aynı zamanda haksız yere suçlanmalarının önüne geçilmesine de yardımcı olur.

 

Soruşturma izni alınmadan soruşturma yapılamaz; hatta memur ve diğer kamu görevlisinin ifadesine dahi başvurulamaz. Ancak bazı durumlarda, soruşturma izni kararı hatalı, haksız veya yasal olmayan sebeplerle verilebilir. Bu gibi durumlarda, ilgili kişinin soruşturma iznine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Aleyhine soruşturma izni verilen kamu görevlisi, işbu kararın kendisine tebliğini izleyen 10 gün içinde Danıştay 2. Dairesine veya Bölge İdare Mahkemesine itiraz edebilir.  Yapılan işbu itirazlar en geç 3 ay içinde sonuçlanır ve alınan kararlar kesindir. Soruşturma izni alındıktan sonra suçun hukuki niteliğinin değişmesi durumunda yeniden soruşturma izni alınmasına gerek yoktur.

 

Doktor, Diş Hekimi ve Diğer Sağlık Çalışanlarına İlişkin Soruşturma İzni Prosedürü

 

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş? hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında da yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni alınması gereken suç, memur ve diğer kamu görevlisinin “revi sebebiyle” lediği suçtur. Bu mevzuat hükümlerinin amacı da bilindiği üzere kamu görevlisini korumak ve hakkında açılacak asılsız soruşturma kovuşturma surecilerinin yürütülmesini engellemektir. 

 

Doktor, Diş Hekimi ve diğer sağlık çalışanları için alınan soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilir. Mesleki Sorumluluk Kurulunca alınan karara ilişkin itirazlar Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz olunabilir. 

 

Detaylı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

Galia Hukuk & Danışmanlık

Av. İrem ERDEN TOPTAŞ

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Kişisel Veri İşleme
    Şirketinizde KVKK veri işleme envanterlerini usulüne uygun olarak mı hazırladınız? Gelin hep beraber bu konuyu inceleyelim.
  • Adli Sicil Kaydı
    Adli sicil kaydı, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin kaydedildiği sistemdir.
  • Kamulaştırma
    İdarenin kamulaştırma faaliyetini yürüttüğü taşınır veya taşınmaz malların, kaynakların ve irtifak haklarının bedeli hakkında idare ile uzlaşılamaması durumunda ?kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası? yaygın bilinen adıyla ?kamulaştırma davası? gündeme gelecektir.
Facebook Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:219 / 6 Çankaya / ANKARA