Miras Hukuku

Miras hukuku, kişinin yaşamını yitirmesiyle malları üzerinde gerçekleştirmek istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve vefatları durumunda, gaipliğine karar verilmesinden sonra ya da ölüm karinesinin mevcudiyeti halinde mirasa konu teşkil eden malların yasal ve diğer mirasçılar arasında nasıl taksim edileceğini, borçlarının nasıl ve hangi sıra ile ödeneceğini konu alan hukuk dalıdır.

Kişinin ölümü ve gaiplik hali sonucunda malvarlığını tanzim eden miras hukuku, diğer hukuk dalları ile yakından ilişkili ve kapsamlı bir disiplindir. Medeni hukukun alt dalı olan miras hukuku tarafından incelenen hususlardan bazılarını ifade etmek gerekirse şu şekilde sıralanır:

- Mirastan mal kaçırma | Muris muvazaası,
- Miras paylaşımı,
- Mirasta saklı pay,
- Tenkis davası,
- Reddi miras,
- Vasiyetnamenin iptali ve düzenlenmesi.

Miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümlenmesi için yasaca görevli kılınmış mahkemeler görev yapar. Somut olayın özelliklerine ve koşullarına göre farklı dava ve çözüm yolları öngörülen miras hukukuna ilişkin deneyimli bir miras hukuku avukatından hukuki yardım almak, hakkın temini ve mağduriyetlerin önlenmesi adına doğru bir yaklaşım olacaktır.

Facebook Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:219 / 6 Çankaya / ANKARA